Bjørnar Lind – Engasjert for Bærekraft og Ansvarlighet

Bjørnar Lind er stolt over å kunngjøre vårt engasjement for miljøvern og bærekraftig drift gjennom vår nylige sertifisering som Miljøfyrtårn. Vi er forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og fremme en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Våre fokusområder inkluderer:

1. Redusere restavfall og øke sorteringsgraden:
Vi utvider vårt kildesorteringssystem for å redusere mengden restavfall og øke vår evne til å sortere og resirkulere materialer.

2. Redusere strømforbruk:
Gjennom investering i energireduserende teknologi, arbeider vi kontinuerlig med å minimere vårt strømforbruk og øke vår energieffektivitet.

3. Redusere drivstofforbruk:
Vi tar konkrete tiltak som samkjøring til og fra prosjekter, investering i elbiler, bruk av lokale leverandører og digitalisering av forretningsreiser for å redusere vårt drivstofforbruk og klimapåvirkning.

4. Sikkerhet på arbeidsplassen:
Vi prioriterer arbeidssikkerhet ved å nøye følge opp avvik og uønskede hendelser, slik at vi kan sikre en trygg arbeidsplass for våre ansatte.

5. Ansattes helse og velvære:
Våre ansattes helse og velvære er av høyeste prioritet. Derfor tilbyr vi regelmessige helsekontroller og helse- og velferdsprogrammer for å fremme god helse og redusere risikoen for sykdom og slitasjeskader.

6. Medarbeidertilfredshetsundersøkelser:
Vi gjennomfører regelmessige undersøkelser blant våre ansatte for å få tilbakemeldinger om forbedringsområder, måle arbeidsglede og lojalitet, og kontinuerlig forbedre vårt arbeidsmiljø og trivsel.

For å sikre gjennomsiktighet og åpenhet deler vi våre resultater fra foregående år med våre interessenter. Du kan utforske detaljene i våre miljøprestasjoner ved å følge denne lenken https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/166405.

Vi takker våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for deres støtte i vårt felles mål om en mer bærekraftig fremtid.