Vi tilbyr og anbefaler en El-sjekk for en trygg bolig.

Har du et ikke velfungerende elektrisk anlegg, kan det fort gå galt og i verste tilfelle føre til brann. Er sikringene varme og stikkontaktene eller bryterne brunbrente? Tilbyr vi deg en El-sjekk for å få en gjennomgang av hele anlegget og gi et tilbud på utbedring av arbeidet som bør utføres.

Det er også viktig å vite at både eier og leietagere er de som er ansvarlig for å vedlikeholde det elektriske anlegget i boligen. En trygg og sikker bolig er det samme som en lykkelig boligeier/leietaker.